Ajankohtaista

Tulevaisuusverstas

Taustaa

Tulevaisuusverstas on yksi tulevaisuustutkimuksen menetelmä, joka soveltuu hyvin tulevaisuusajattelun opettamiseen. Käytännössä tulevaisuusverstas-menetelmää käytetään siten, että otetaan jokin teema, jonka kautta pohditaan mahdollisia tulevaisuusvisioita ja käytännön polkuja näiden visioiden toteutumiseksi. Tulevaisuusverstas nimensä mukaisesti korostaa yhteistä tekemistä ja toimintaa – tulevaisuuden pohdintaa ryhmissä – eli se on hyvin osallistava ja vuorovaikutteinen menetelmä.

Tulevaisuusverstaan vaiheet (Hassinen 2008):

1. Valmistelu

 • Osallistujien ohjeistaminen tulevaisuusverstaan ideaan, sääntöihin ja työvaiheisiin.
 • Jaetaan osallistujat ryhmiin (ideaalinen ryhmän koko 4-6 henkeä).

2. Ongelmavaihe

 • Valitaan jokin laaja teema tai ongelma, jota kukin ryhmä ryhtyy käsittelemään. Kukin ryhmä voi käsitellä myös eri teemaa.
 • Ryhmissä kukin osallistuja kertoo vuorollaan omia ajatuksiaan teemasta. Muut eivät kommentoi esityksiä, vaan ne kirjataan ylös sellaisenaan. Esityksistä ei keskustella.
 • Ryhmien työskentelyssä pyritään löytämään teemaan liittyviä ongelmia. Tarkoitus on löytää monipuolisesti erilaisia teemaan liittyviä ongelmia, joita myöhemmässä vaiheessa ryhdytään ratkaisemaan.
 • Ryhmätyöskentelyn jälkeen fasilitaattori eli ohjaaja lukee kaikki syntyneet ongelmat ääneen kaikille osallistujille. Ideat voidaan kirjoittaa esimerkiksi fläpille.

3. Äänestysvaihe

 • Kullakin osallistujalla on 3 ääntä. Jokainen osallistuja antaa äänensä ongelmille, kuitenkin enintään 1 ääni per idea. Antamalla äänen jollekin ongelmalle osallistuja ilmoittaa, että hänen mielestään ongelma on tärkeä ja sitä tulee purkaa auki syvällisemmin.
 • Lasketaan äänet ja otetaan ongelmista syvempään käsittelyyn 4-5 eniten ääniä saanutta ongelmaa.

4. Ideointivaihe – ratkaisujen etsiminen ongelmiin

 • Palataan takaisin ryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee jonkin em. parhaiten ääniä saaneen ongelman käsiteltäväkseen.
 • Ryhmä pyrkii löytämään ongelmaan uusia ratkaisuja ja vastauksia. Työskentely on vapaata ryhmätyöskentelyä. Tavoitteena on löytää uusia, käyttökelpoisia toimenpiteitä.

5. Purkamisvaihe ja toimintasuunnitelman laatiminen

 • Kukin ryhmä esittää omat ajatuksensa ja ratkaisuehdotuksensa.
 • Tarvittaessa voidaan laatia toimintasuunnitelma ratkaisuehdotusten pohjalta.

 

Lisätietoa tulevaisuudentutkimuksesta ja menetelmistä: