Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

EconomisE-koulutus kunnan virkamiehille ja päättäjille

Loading Loading...

Ajankohta 25.6.2018 - 30.12.2019
Aika
Kesto 2-5 h tarpeen mukaan
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika


Esittely

EconomisE-koulutus: Vastinetta rahoille! on suunnattu kunnan virkamiehille ja luottamusmiehille. Koulutuksessa saadaan lisätietoja ja konkreettisia esimerkkejä kiinteistöjen energiatehokkaasta hallinnasta, käytöstä ja kunnossapidosta. Koulutuksen sisältö räätälöidään kunnan tilanteen mukaan ja on pituudeltaan 2-5 tuntiin asiakkaan tarpeesta ja kohderyhmästä riippuen. Koulutuksiin liittyy myös verkkomateriaali, joka on saatavissa Syklin verkkosivuilta. Koulutus on osa Life-rahoitteista EconomisE-hanketta ja on osallistujille maksuton.

Tekoäly ja energiatehokkuus
- Koulutuksessa esitellään tekoälyn soveltamismahdollisuuksia kiinteistöjohtamisessa.
Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää, mitä tekoäly on ja miten sitä voidaan käyttää rakennusten energiatehokkuuden kehittämisessä.

Energiatehokkuus ja kiinteistön arvo
- Mihin kiinteistöjen energiatehokkuuden taloudellinen vaikutus perustuu
- Miten energiatehokkuus vaikuttaa kiinteistön arvoon
- Energiatehokkaiden kiinteistöjen tyypilliset piirteet
Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää keskeiset arvokäsitteet ja mistä kiinteistön arvo muodostuu ja miten rakennusten energiatehokkuus siihen vaikuttaa.

Energiatehokkuus ja sisäilman laatu
- Erot sisäympäristöongelman ja sisäilmaongelman välillä
- Sisäilmaongelmien keskeiset syyt
- Sisäilmaongelmien ehkäisy ja korjaaminen
Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää, mitä sisäympäristöongelman ja sisäilmaongelman erot ovat. Osallistuja tietää, miten eri ongelmat voidaan ehkäistä, havaita ja korjata.

Elinkaariajattelu osana energiatehokasta kiinteistönpitoa
- Miten elinkaariajattelua voidaan toteuttaa kiinteistönpidossa
- Energiatehokkuus kiinteistöön elinkaaren aikana
Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää, mitä elinkaariajattelu on ja miten sitä voidaan käyttää hyväksi rakennusten ylläpidossa ja hoidossa.

Energiatehokkuus ja kiinteistönhoito
- Miten kiinteistöjen energiatehokkuutta mitataan
- Miten kiinteistöjen energiatehokkuutta voidaan parantaa
- Energiatehokkuuden parantaminen taloudelliselta kannalta
- Energiatehokkuuden parantaminen ympäristön kannalta
Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää, mitä energiatehokkuusinvestoinneilla tarkoitetaan ja miten niitä voidaan käyttää rakennusten energiatehokkuuden kehittämisessä.

Energiatehokkuusinvestointien arviointi
- Energiatehokkuuden investointimenetelmät
- Investointimenetelmät, jotka liittyvät energiainvestointiin
- Investointilaskelmaan liittyvä herkkyystarkastelu ja simulointi
- Investointien kannattavuuden arviointien menetelmät
Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää, miten energiatehokkuusinvestointeja voidaan arvioida ja miten arvioinnin luotettavuutta voidaan lisätä.
 

Koulutuspaikka

Keston ja sijainnin mukaan, kysy tarjous.