Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Johdanto kestävään tulevaisuuteen – Kestävän kehityksen verkkokoulutus ammatillisille opettajille ja ammatillisen koulutuksen henkilökunnalle

Loading Loading...

Ajankohta 28.10.2020 - 25.11.2020
Aika 14.15 - 16.00
Kesto 28.10.-25.11.20: 2 webinaaria + itsenäinen opiskelu Ammattilaisen kädenjälki -verkkoympäriäristössä
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika


Tavoite

Tunnistaa kestävän tulevaisuuden haasteet ja löytää tapoja toetuaa ennakoivaa ja uudistavaa opetusta

Kenelle kurssi soveltuu

Ammatilliset opettajat ja ammattillisten oppilaitosten muu henkilöstö (opetuksen kehittäjät, koulutuspäällikköt, esimiehet)

Sisältö

Keskiviikko 28.10.2020, klo 14.15-16: Aloituswebinaari: Johdatus kestävään tulevaisuuteen ja opiskelu Ammattilaisen kädenjälki -verkkoympäristössä
Webinaarin sisältö:
•Kestävän tulevaisuuden haasteet
•Millaista osaamista ja oppimista maailma tarvitsee?
•Oppilaitos yhteiskunnan uudistajana
•Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssi opettajan ja opiskelijan kestävän kehityksen oppimisympäristönä

28.10.-25.11.2020 Johdanto kestävään tulevaisuuteen -verkkokurssin suorittaminen itsenäisesti Ammattilaisen kädenjälki verkkoympäristössä

Kestävä kehitys, kiertotalous, elinkaari, ilmastonmuutos ja sosiaalinen vastuullisuus – mitä ne ovat ja miten ne liittyvät toisiinsa? Entä miten ne liittyvät ammattilaisuuteen ja ammatilliseen opetukseen? Tiiviillä verkkokurssilla otat haltuun kestävän kehityksen perusteet ja saat käytännön työkaluja kestävän kehityksen edistämiseen opetuksessa.

Keskiviikko 25.11.2020, Klo 14.15-16: Päätöswebinaari: Ammatillinen opettaja tai ammattilainen muutosagenttina
Webinaarin sisältö:
• Verkko-opiskelun oppien purkua ryhmissä
• Kohti kestävää osaamista ja tulevaisuutta
• Opettaja ja ammattilainen muutosagenttina

Kouluttajina toimivat Erkka Laininen (OKKA -säätiö) ja Tiina Taipale( Suomen ympäristöopisto Sykli.)
Webinaarit tallennetaan, joten voit suorittaa koulutuksen myös kokonaan omaan tahtiisi.
Koulutusosio toteutetaan myös keväällä ja syksyllä 2021.

Mikä on ammatillisen koulutuksen rooli ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen ylikulutukseen ja luonnon monimuotoisuuden kaventumiseen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa? Miten oppilaitokset voivat kouluttaa muutoksentekijöitä, jotka uudistavat yhteiskuntaa ja työelämää ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämmäksi?  Webinaareina ja verkkokurssina järjestettävässä koulutuksessa ammatilliset opettajat perehtyvät kestävyyshaasteisiin ja saavat työkaluja tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaamiseen. Koulutus sopii myös opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisessä mukana olevalle henkilöstölle.

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutus on osa Edistäjät -hankkeen toteuttamaa ja Opetushallituksen rahoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta.

Koulutuspäivät:

Keskiviikko 28.10.2020, klo 14.15-16: Aloituswebinaari: Johdatus kestävään tulevaisuuteen ja opiskelu Ammattilaisen kädenjälki -verkkoympäristössä

28.10.-25.11.2020 Johdanto kestävään tulevaisuuteen -verkkokurssin suorittaminen itsenäisesti Ammattilaisen kädenjälki verkkoympäristössä 

Keskiviikko 25.11.2020, Klo 14.15-16: Päätöswebinaari: Ammatillinen opettaja muutosagenttina
 

Hinta

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutus on osa Edistäjät -hankkeen toteuttamaa ja Opetushallituksen rahoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta.

Koulutuspaikka

Koulutus on verkkokoulutusta, sisältäen 2 webinaaria + itsenäistä työskentelyä verkkokurssialustalla

Kouluttaja

Erkka Laininen työskentelee suunnittelupäällikkönä OKKA-säätiössä, jossa hän vastaa Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointitoiminnasta. Erkalla on yli 20 vuoden kokemus opetusalan kestävän kehityksen asioiden kehittämisestä ja opettajien täydennyskoulutuksesta. Hän on tehnyt tutkimusta yhteiskuntaa uudistavasta oppimisesta.

Tiina Taipale toimii kestävän kehityksen ja johtamisen asiantuntijana Suomen ympäristöopisto Syklissä, jossa hän kouluttaa Kestävällä tavalla toimimista sekä Laatu- ympäristö- ja turvallisuusjohtamista. Tiinalla on pitkä kokemus kestävän kehityksen edistämisestä työelämässä paitsi kouluttajana myös kehittäjänä tukimus- ja kehittäimishankkeissa.