Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Ilmastohuolesta ilmastovastuuseen (seurakunnille suunnattu tilauskoulutus)

Loading Loading...

Ajankohta
Aika
Kesto 0,5 - 1 pv
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika


Esittely

Ilmastonmuutos on suomalaisten nuorten suurin huolenaihe. Ilmastonmuutos huolestuttaa myös aikuisia. Tämä näkyy monin uusin tavoin monissa tilanteissa, myös työelämässä: Ilmastohuoli vaikuttaa siihen, miten mielekkääksi työntekijät kokevat työnsä ja miten he jaksavat työssään. Nuorten kohdalla huoli voi vaikuttaa opiskeluun ja yleisesti jaksamiseen.

Ilmastohuolen positiivisia kääntöpuolia ovat motivaatio ja halu toimia ilmastovastuullisesti. Työllään ja työpaikoillaan ja erilaisissa yhteisöissä, kuten seurakunnissa, ihmiset voivat rakentaa kestävämpää tulevaisuutta. Yhteisöt ovat keskeisessä roolissa muutoksen tekijöinä etsiessään ja levittäessään ilmastovastuullisia toimintamalleja. Ilmastohuolesta ilmastovastuuseen -työpajassa luodaan osallistujille tilaa tutustua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tunteisiin ja ilmiöihin, ja perehdytään tapoihin, joille huoli voidaan kanavoida toiminnaksi erilaisissa tehtävissä ja -rooleissa. Työpaja auttaa kehittämään työpaikan tai yhteisön ilmastovastuuta arjen työn ja toiminnan tasoilla. Lisäksi työpaja auttaa ymmärtämään, miten tukea ja auttaa ympäristöhuolta tai -ahdistusta kokevia.

Tavoite

Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutus voidaan toteuttaa koko henkilöstölle, yksiköille tai tiimeille, tai esimiehille.

Sisältö

Seurakunnan tarpeista lähtevä osallistava työpaja, joka auttaa kohtaamaan vaikeita ympäristötunteita itsessä tai muissa, ja johtaa huolesta tai ahdistuksesta kohti toimintaa.

Koulutuspaikka

Tilaajan tiloissa tai verkkokoulutuksena

Kouluttaja

Tiina Taipale Suomen ympäristöopisto SYKLI