Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Seurakuntien ympäristövastaavana toimiminen, maaliskuu 2021

Loading Loading...

Ajankohta 23.3.2021
Aika
Kesto Koulutus kestää noin 7 kk.
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika


Esittely

Seurakuntien ympäristövastaavana toimimisen koulutuskokonaisuus syventää seurankuntien ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristöosaamista.

Koulutuksen aikana opiskelija tutustuu erilaisiin ympäristötyön kehittämisen työkaluihin, erityisesti kirkon ympäristöohjelmaan ja valitsee kehittämistyölleen kohteen.
Valittuun kohteeseen tehdään ympäristökartoitus sekä analysoidaan kartoituksen tulokset. Kartoituksen tuloksista muodostetaan kehitysehdotuksia, joille muodostetaan lopuksi jalkautussuunnitelma. Koulutukseen sisältyy neljä lähipäivää sekä itsenäistä opiskelua.

Koulutus antaa valmiudet suorittaa Ympäristöalan ammattitutkinnon ympäristöhuollon osaamisalan tutkinnon osan Ympäristövastaavana toimiminen. Koulutuksen lähiopetuspäivät järjestetään Syklin tiloissa Malmilla. Lähipäiviin voi osallistua myös etäyhteydellä.

Koulutuksen lähipäivät:

1.) 23.3.2021 Kiertotalous ja jätehuolto
2.) 18.5.2021 Ympäristökartoituksen työkalut, erityisesti srk-järjestelmä, ja kartoituksen suorittaminen
3.) 19.8.2021 Kartoituksen tulokset ja kehittämistoimenpiteet
4 .) 16.9.2021 Kehittämistoimenpiteiden jalkautus, ympäristöviestintä

Koulutus on mahdollista suorittaa tutkintotavoitteisena koulutuksena, tai ilman tutkintotavoitetta. Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa koulutuksen lopuksi järjestetään näyttötilaisuus.

Koulutuksen hinta

Ei tutkintotavoitteinen koulutus: koulutusmaksu 250 € / päivä + alv 24%. (yht. 1000 € + alv 24%)
Tutkintotavoitteinen koulutus: koulutusmaksu 100 € (sisältäen neljä koulutuspäivääja osatutkinnon suorittamisen).

Tavoite

Koulutukseen osallistunut osaa suorittaa seurakunnan ympäristödiplomityöhön liittyvän ympäristökatselmuksen sekä kehittää kirkon ympäristötyötä. Hän tunnistaa kehittämiskohteita ja vie keskeiset kehittämistoimenpiteet käytäntöön.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on kohdennettu seurakuntien ympäristö- ja kiinteistötoimen työntekijöille sekä kirkonpalvelutyön työntekijöille. Tutkinto on ympäristöalan ammattitutkinto.

Koulutuspaikka

Suomen ympäristöopisto SYKLI
Malmin kauppatie 8 B (4. krs)
00700 Helsinki

Lisätiedot

Taru Uotila
koulutuspäällikkö
taru.uotila@sykli.fi
050 370 1414

Katja Rautalin
Ympäristöhuollon asiantuntija
katja.rautalin@sykli.fi
046 920 0445