Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Kaikki mukaan ympäristötyöhön (seurakunnille suunnattu tilauskoulutus)

Loading Loading...

Ajankohta
Aika
Kesto 0,5 - 1 pv
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika


Esittely

Onko teillä Kirkon ympäristödiplomi, mutta kaikki eivät muista sen olemassaoloa? Mainitsetteko ympäristöstä huolehtimisen arvonanne, mutta osalle henkilöstöstä on epäselvää, miten toteuttaa ympäristövastuuta työarjessa? Tai oletteko vasta pohtimassa ympäristödiplomin hankkimista ja haluatte heti innostaa kaikki mukaan vaikuttavaan vastuullisuustyöhön?
Kaikki mukaan ympäristötyöhön -työpajassa viedään yhdessä ympäristönäkökohtien huomiointi osaksi työn tekemisen arkea. Työpajan toiminnalliset menetelmät ohjaavat pohtimaan ympäristövastuuta sekä omassa työtehtävässä että koko seurakunnan toiminnan kannalta. Työpajan päätteeksi seurakunnalla on vahvempi yhteinen visio siitä, miten toteuttaa ympäristö- ja ilmastovastuuta osana toimintaansa ja kannustaa tiimejä ja yksittäisiä työntekijöitä vastuullisuuteen.

Tavoite

Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutus voidaan toteuttaa koko henkilöstölle, yksiköille tai tiimeille, tai esimiehille.

Sisältö

Seurakunnan tarpeista lähtevä osallistava työpaja, joka innostaa kaikki työntekijät toimimaan ympäristövastuullisesti omassa työssään.

Koulutuspaikka

Tilaajan tiloissa tai verkkokoulutuksena

Kouluttaja

Tiina Taipale tai Minna Myllykoski, Suomen ympäristöopisto SYKLI