Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Ympäristökasvattajan koulutusohjelma (EAT), ulkona oppimisen painotuksella, Tampere

Loading Loading...

Ajankohta 28.10.2020 - 15.12.2021
Aika
Kesto 1-1,5 v
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika


Esittely

Opettaja tai kasvattaja - kiinnostaako ulkona oppiminen? Kaipaatko vinkkejä siihen, miten hyödyntää lähiluontoa oppimisympäristönä? Suorita erikoisammattitutkinto ja valmistu ympäristökasvattajaksi ulkona opettamisen painotuksella!

Ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tavoite

Koulutuksen aikana laaditaan ympäristökasvatussuunnitelma ulkona oppimiseen liittyen ja kestävän kehityksen ohjelma esimerkiksi metsä- tai lähiympäristöteemalla. Ympäristökasvattajana toimimista arvioidaan aidoissa työtehtävissä koulussa tai päiväkodissa.

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutusohjelma soveltuu opettajille ja kasvattajille.

Ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Sisältö

Koulujen ja päiväkotien lähiluonto on monipuolinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa kokemukselliset, liikunnalliset, pelilliset, aistilliset, taiteelliset, kokeelliset ja tutkimukselliset työtavat. Ympäristökasvattajan koulutusohjelmassa saat taustatietoa, näkemystä ja ennen kaikkea käytännön menetelmiä ja työkaluja vaikuttavaan ympäristökasvatukseen ja ulkona oppimiseen.

Koulutusohjelman laajuus.
Koulutusohjelmaan sisältyy viisi 2-3 päivän pituista lähijaksoa, etä- ja verkko-opiskelua sekä oman työn kehittämistä. Koulutuksen kesto on 1,5 vuotta (10/2020 - 12/2021), ja se suoritetaan oman työn ohessa.

28.10.2020 klo 13-16:30
Orientaatiopäivä, Orientaatiopäivä, Tampere
26.-27.11.2020
Hyvin suunniteltu 1 -lähijakso,
26.-27.1.2021
Pienet askeleet 1 -lähijakso,
27.-28.4.2021 Hyvin suunniteltu 2 -lähijakso,
31.8.-1.9.2021 Pienet askeleet 2 -lähijakso, i
28-30.9..2021 , Ympäristökasvatuksen monet menetelmät -lähijakso,, Nuorisokeskus Marttinen Virrat
15.12.2021 klo 13-16 Ympäristökasvattajan onnistumisen tähtihetket

Lähipäiviin osallistuminen ei ole pakollista, mutta suotavaa. Lähipäivät alkavat klo 9 ja päättyvät viimeistään klo 16.

Ympäristökasvattajan koulutusohjelmassa saat taustatietoa, näkemystä ja ennen kaikkea käytännön menetelmiä ja työkaluja vaikuttavaan ympäristökasvatukseen. Orientaatiopäivän tavoitteena on perehdyttää näyttötutkinnon suorittamiseen sekä ympäristökasvattajan koulutusohjelman sisältöön ja opintoihin liittyviin käytännön järjestelyihin. Osallistuminen orientaatiopäivään ei vielä sido osallistumaan koulutusohjelmaan. Henkilökohtaisessa tapaamisessa käydään läpi tutkinnonsuorittamisen edellytykset ja valmistavan koulutuksen tarve osaamiskartoitusten perusteella sekä laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma. Orientaatiopäivään on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. 

Hinta

500,00 EUR
Koulutus on valtion tukemaa ja rahoitusmuodosta sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Opiskelijalta laskutetaan opiskelijamaksu, joka on erikoisammattitutkinnossa 500 euroa. Jos olet työtön opiskelija (TE-toimiston hyväksymä), laskutettava opiskelijamaksu on erikoisammattitutkinnossa 200 euroa. Voit kysyä lisätietoja rahoituksesta Syklistä.

Koulutuspaikka

Tampere

Kouluttaja

LISÄTIETOJA KOULUTUSOHJELMASTA:
Anna Kettunen p. 040 8364465, anna.kettunen@sykli.fi
Silja Sarkkinen p. 050 5876798, silja.sarkkinen@sykli.fi
Maarit Pihkala p. 050 3789903, maarit.pihkala@sykli.fi
Satu Jovero p. 050 5639 370, satu.jovero@sykli.fi

Lisätiedot

Lisätietoja:
Anna Kettunen
ymka@sykli.fi