Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Salaperäinen suo, Oulu, 8.9.2020 ja 3.11.2020

Loading Loading...

Ajankohta 8.9.2020
Aika
Kesto 1,5 pv, syksy 2020
Paikkakunta Oulu
Ilmoittautumisaika Ilmoittautuminen viimeistään 2 viikkoa ennen koulutusta, jolloin vahvistetaan koulutuksen toteutuminen. Minimiosallistujamäärä 15 henkilöä.


Esittely

Onko Suomi edelleen suomaa? Suoluonto ei ole monelle lapselle enää tuttu ympäristö. Miten tuoda suo osaksi opetusta? Tavoitteena on oppia sisällyttämään ulkona oppiminen osaksi monialaisen kokonaisuuden rakentamista. Koulutuksessa annetaan ideoita ja käytännön työkaluja teeman mukaisen MOK:n rakentamiseen.

Ulkoluokan ihmeet -koulutussarjassa otetaan ulkoluokassa oppiminen osaksi monialaisia kokonaisuuksia. Koulutuksissa opitaan ulkona liikkuen ja kokeillaan teemaan liittyviä toiminnallisesti harjoituksia ja tutkimusmenetelmiä osana MOK:a. Samalla pohditaan oppilaiden osallistamista monialaisen kokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen.

Koulutuksessa esitellään myös tapoja käyttää uudistuneita lajikortteja teeman mukaisissa laajemmissa yhteyksissä, kuten lajit osana ravintoverkkoa tai monimuotoista luontoympäristöä. Jokainen koulutukseen osallistuja saa Loikkaa ulkoluokkaan- kirjan, jossa esitellään ulkona opettamisen mahdollisuuksia ja myös monialaisia kokonaisuuksia ulko-opetusta hyödyntäen.

Tavoite

Tavoitteena on oppia sisällyttämään ulkona oppiminen osaksi monialaisen kokonaisuuden rakentamista. Tavoitteena on helpottaa monialaisen kokonaisuuden suunnittelua, etsiä jokaiselle sopivia keinoja oppilaiden osallistamiseen, MOK:n arviointiin ja reflektointiin.


Kenelle kurssi soveltuu

Esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstö

Sisältö

Koulutus sisältää 1,5 lähipäivää: 8.9.2020 9-16 ja 3.11.2020 klo 13-16
Salaperäinen suo on osa Ulkoluokan ihmeet -koulutussarjaa, jonka jokaisessa koulutuksessa on kaksi koulutuspäivää. Ensimmäisessä koulutuspäivässä perehdytään suohon elinympäristönä ja oppimisen paikkana, suoluonnon uhanalaisuuteen sekä ulko-opetukseen suo-ympäristön äärellä. Koulutuksessa suunnitellaan monialaisen kokonaisuuden rakentamista oppilaita osallistaen.
Toisessa koulutuspäivässä tarkastellaan enemmän monialaisen kokonaisuuden arviointia, MOK.n suunnittelua tiedonhaun kanavia käyttäen ja opitaan erilaisia toiminnallisia reflektoinnin menetelmiä, joita voi hyödyntää osana MOK:a.

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta, Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta opettajille.

Koulutuspaikka

Timosenkosken luontokoulu,
Timosenkoskentie 44, Oulu

Kouluttaja

Aulikki Laine kouluttanut Suomen ympäristöopisto Syklissä jo vuodesta 2012. Hän on koulutukseltaan biologian ja maantieteen opettaja. Aulikilla on pitkä kokemus ulkona opettamisesta, hän on opettanut vuosia luontokoulussa esi- ja perusopetuksen lapsia. Hän on myös oppikirjailija.
Satu Jovero on Suomen ympäristöopisto Syklin kouluttaja. Hän on ympäristötieteilijä ja luokanopettaja, joka on erikoistunut monimuotoisuuden ja ilmastokasvatuksen näkökulmiin. Satu on työskennellyt pitkään Luonnontieteellisellä Keskusmuseolla.

Lisätiedot

Aulikki Laine, aulikki.laine@sykli.fi, p-050-3526417