Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Vaikuttava vesi, Helsinki, 7.5.2020 ja 31.8.2020 (Malmi/Sykli)

Loading Loading...

Ajankohta 7.5.2020
Aika 9.00
Kesto 1,5 pv, kevät-syksy 2020
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika


Esittely

Mikä merkitys maapallon vedellä on ihmiselle? Makean veden riittävyys, vedenkulutuksen vähentäminen ja vesiluonnon uhanalaisuus ovat ajankohtaisia teemoja. Tavoitteena on oppia sisällyttämään ulkona oppiminen osaksi monialaisen kokonaisuuden rakentamista. Koulutuksessa annetaan ideoita ja käytännön työkaluja teeman mukaisen MOK:n rakentamiseen.

Ulkoluokan ihmeet -koulutussarjassa otetaan ulkoluokassa oppiminen osaksi monialaisia kokonaisuuksia. Koulutuksissa opitaan ulkona liikkuen ja kokeillaan teemaan liittyviä toiminnallisesti harjoituksia ja tutkimusmenetelmiä osana MOK:a. Samalla pohditaan oppilaiden osallistamista monialaisen kokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen.

Koulutuksessa esitellään myös tapoja käyttää uudistuneita lajikortteja teeman mukaisissa laajemmissa yhteyksissä, kuten lajit osana ravintoverkkoa tai monimuotoista luontoympäristöä. Jokainen koulutukseen osallistuja saa Loikkaa ulkoluokkaan- kirjan, jossa esitellään ulkona opettamisen mahdollisuuksia ja myös monialaisia kokonaisuuksia ulko-opetusta hyödyntäen.

Tavoite

Tavoitteena on oppia sisällyttämään ulkona oppiminen osaksi monialaisen kokonaisuuden rakentamista. Tavoitteena on helpottaa monialaisen kokonaisuuden suunnittelua, etsiä jokaiselle sopivia keinoja oppilaiden osallistamiseen, MOK:n arviointiin ja reflektointiin.


Kenelle kurssi soveltuu

Esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstö

Sisältö

Koulutus sisältää 1,5 lähipäivää: 7.5.2020 9-16 ja 31.8.2020 klo 13-16
Vaikuttava vesi on osa Ulkoluokan ihmeet -koulutussarjaa, jonka jokaisessa koulutuksessa on kaksi koulutuspäivää. Ensimmäisessä koulutuspäivässä perehdytään vesiluonnon uhanalaisuuteen, veden merkitykseen maapallolla, kestävään vedenkulutukseen ja ulko-opetukseen vesi-ympäristön äärellä. Koulutuksessa suunnitellaan monialaisen kokonaisuuden rakentamista oppilaita osallistaen.
Toisessa koulutuspäivässä tarkastellaan enemmän monialaisen kokonaisuuden arviointia, MOK.n suunnittelua tiedonhaun kanavia käyttäen ja opitaan erilaisia toiminnallisia reflektoinnin menetelmiä, joita voi hyödyntää osana MOK:a.

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta, Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta opettajille.

Koulutuspaikka

Harakan saari, Helsinki

Kouluttaja

Essi Aarnio-Linnanvuori on WWF:n ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori. Essi on perehtynyt monialaiseen oppimiseen sekä tutkimuksessaan, että käytännössä. Hän vastaa WWF:ssä oppimateriaalien tuottamisesta, koulutuksista ja yhteistyöstä partiolaisten kanssa.
Aulikki Laine kouluttanut Suomen ympäristöopisto Syklissä jo vuodesta 2012. Hän on koulutukseltaan biologian ja maantieteen opettaja. Aulikilla on pitkä kokemus ulkona opettamisesta, hän on opettanut vuosia luontokoulussa esi- ja perusopetuksen lapsia. Hän on myös oppikirjailija.

Lisätiedot

Aulikki Laine, aulikki.laine@sykli.fi, p-050-3526417