Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Monimuotoinen metsä, Kuopio, 30.9.2020 ja 8.12.2020

Loading Loading...

Ajankohta 30.9.2020
Aika
Kesto 1,5 pv, syksy 2020
Paikkakunta Kuopio
Ilmoittautumisaika Ilmoittautuminen viimeistään 2 viikkoa ennen koulutusta, jolloin vahvistetaan koulutuksen toteutuminen. Minimiosallistujamäärä 15 henkilöä.


Esittely

Metsien monimuotoisuus puhututtaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mitä muuta metsä on kuin hiilivarasto? Tavoitteena on oppia sisällyttämään ulkona oppiminen osaksi monialaisen kokonaisuuden rakentamista. Koulutuksessa annetaan ideoita ja käytännön työkaluja teeman mukaisen MOK:n rakentamiseen.

Ulkoluokan ihmeet -koulutussarjassa otetaan ulkoluokassa oppiminen osaksi monialaisia kokonaisuuksia. Koulutuksissa opitaan ulkona liikkuen ja kokeillaan teemaan liittyviä toiminnallisesti harjoituksia ja tutkimusmenetelmiä osana MOK:a. Samalla pohditaan oppilaiden osallistamista monialaisen kokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen.

Koulutuksessa esitellään myös tapoja käyttää uudistuneita lajikortteja teeman mukaisissa laajemmissa yhteyksissä, kuten lajit osana ravintoverkkoa tai monimuotoista luontoympäristöä. Jokainen koulutukseen osallistuja saa Loikkaa ulkoluokkaan- kirjan, jossa esitellään ulkona opettamisen mahdollisuuksia ja myös monialaisia kokonaisuuksia ulko-opetusta hyödyntäen.

Tavoite

Tavoitteena on oppia sisällyttämään ulkona oppiminen osaksi monialaisen kokonaisuuden rakentamista. Tavoitteena on helpottaa monialaisen kokonaisuuden suunnittelua, etsiä jokaiselle sopivia keinoja oppilaiden osallistamiseen, MOK:n arviointiin ja reflektointiin.

Kenelle kurssi soveltuu

Esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstö

Sisältö

Koulutus sisältää 1,5 lähipäivää: 30.9.2020 9-16 ja 8.12.2020 klo 13-16
Monimuotoinen metsä on osa Ulkoluokan ihmeet -koulutussarjaa, jonka jokaisessa koulutuksessa on kaksi koulutuspäivää. Ensimmäisessä koulutuspäivässä perehdytään metsään elinympäristönä ja oppimisympäristönä, metsäluonnon uhanalaisuuteen, metsään hiilinieluna sekä ulko-opetukseen metsässä. Koulutuksessa suunnitellaan monialaisen kokonaisuuden rakentamista oppilaita osallistaen.
Toisessa koulutuspäivässä tarkastellaan enemmän monialaisen kokonaisuuden arviointia, MOK.n suunnittelua tiedonhaun kanavia käyttäen ja opitaan erilaisia toiminnallisia reflektoinnin menetelmiä, joita voi hyödyntää osana MOK:a.

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta, Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta opettajille.

Koulutuspaikka

Kalevalan koulu,
Pohjankatu 2, Kuopio

Kouluttaja

Hanna Seimola on WWF:n ohjelmapäällikkö. Hän on opiskellut biologiaa ja kasvatustiedettä. Hän koordinoi WWF:n kansainvälistä kasvatusverkostoa.
Aulikki Laine kouluttanut Suomen ympäristöopisto Syklissä jo vuodesta 2012. Hän on koulutukseltaan biologian ja maantieteen opettaja. Aulikilla on pitkä kokemus ulkona opettamisesta, hän on opettanut vuosia luontokoulussa esi- ja perusopetuksen lapsia. Hän on myös oppikirjailija.

Lisätiedot

Aulikki Laine, aulikki.laine@sykli.fi, p-050-3526417