Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Liikkuva lähiympäristö, Hämeenkyrö

Loading Loading...

Ajankohta 19.3.2020
Aika
Kesto 1,5 pv, kevät 2020
Paikkakunta Hämeenkyrö
Ilmoittautumisaika


Esittely

Muodostaakseen luonto- ja ympäristösuhteen, tulee ihmisen tuntea lähiympäristönsä. Lähiympäristössä opettaminen on toiminnallista ja tutustuttaa oppilaat lähiluontoon. Tavoitteena on oppia sisällyttämään ulkona oppiminen osaksi monialaisen kokonaisuuden rakentamista. Koulutuksessa annetaan ideoita ja käytännön työkaluja teeman mukaisen MOK:n rakentamiseen.

Ulkoluokan ihmeet -koulutussarjassa otetaan ulkoluokassa oppiminen osaksi monialaisia kokonaisuuksia. Koulutuksissa opitaan ulkona liikkuen ja kokeillaan teemaan liittyviä toiminnallisesti harjoituksia ja tutkimusmenetelmiä osana MOK:a. Samalla pohditaan oppilaiden osallistamista monialaisen kokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen.

Koulutuksessa esitellään myös tapoja käyttää uudistuneita lajikortteja teeman mukaisissa laajemmissa yhteyksissä, kuten lajit osana ravintoverkkoa tai monimuotoista luontoympäristöä. Jokainen koulutukseen osallistuja saa Loikkaa ulkoluokkaan- kirjan, jossa esitellään ulkona opettamisen mahdollisuuksia ja myös monialaisia kokonaisuuksia ulko-opetusta hyödyntäen.

Tavoite

Tavoitteena on oppia sisällyttämään ulkona oppiminen osaksi monialaisen kokonaisuuden rakentamista. Tavoitteena on helpottaa monialaisen kokonaisuuden suunnittelua, etsiä jokaiselle sopivia keinoja oppilaiden osallistamiseen, MOK:n arviointiin ja reflektointiin.

Kenelle kurssi soveltuu

Esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstö

Sisältö

Liikkuva lähiympäristö on osa Ulkoluokan ihmeet -koulutussarjaa, jonka jokaisessa koulutuksessa on kaksi koulutuspäivää. Ensimmäisessä koulutuspäivässä perehdytään lähiympäristön hyödyntämiseen monialaisen opettamisen toimikenttänä toiminnallisesti ja ulko-opetusta hyödyntäen. Kestävällä tavalla liikkumisen tapoja tarkastellaan toiminnallisesti. Koulutuksessa suunnitellaan monialaisen kokonaisuuden rakentamista oppilaita osallistaen.
Toisessa koulutuspäivässä tarkastellaan enemmän monialaisen kokonaisuuden arviointia, MOK.n suunnittelua tiedonhaun kanavia käyttäen ja opitaan erilaisia toiminnallisia reflektoinnin menetelmiä, joita voi hyödyntää osana MOK:a.

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta, Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta opettajille.

Koulutuspaikka

Mahnalan koulu,
Maisematie 765, Hämeenkyrö

Kouluttaja

Aulikki Laine kouluttanut Suomen ympäristöopisto Syklissä jo vuodesta 2012. Hän on koulutukseltaan biologian ja maantieteen opettaja. Aulikilla on pitkä kokemus ulkona opettamisesta, hän on opettanut vuosia luontokoulussa esi- ja perusopetuksen lapsia. Hän on myös oppikirjailija.
Virpi Jussila on Suomen ympäristöopisto Syklin kouluttaja. Hän on biologi ja ympäristökasvattaja sekä perhe- ja luontoliikunnan ohjaaja, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus ulkona oppimisen parissa.

Lisätiedot

Aulikki Laine, aulikki.laine@sykli.fi, p-050-3526417