Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Ihmeellinen ihminen, Helsinki, 6.2.2020 ja 6.4.2020 (Malmi)

Loading Loading...

Ajankohta 6.2.2020
Aika
Kesto 1,5 pv, kevät 2020
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika


Esittely

Miten ihminen vaikuttaa maapalloon ja miten voimme oppia kestävästi kuluttaviksi kansalaisiksi? Ihmeellinen ihminen -koulutuksessa pohditaan kestävän elämäntavan mahdollisuuksia.Tavoitteena on oppia sisällyttämään ulkona oppiminen osaksi monialaisen kokonaisuuden rakentamista. Koulutuksessa annetaan ideoita ja käytännön työkaluja teeman mukaisen MOK:n rakentamiseen.

Ulkoluokan ihmeet -koulutussarjassa otetaan ulkoluokassa oppiminen osaksi monialaisia kokonaisuuksia. Koulutuksissa opitaan ulkona liikkuen ja kokeillaan teemaan liittyviä toiminnallisesti harjoituksia ja tutkimusmenetelmiä osana MOK:a. Samalla pohditaan oppilaiden osallistamista monialaisen kokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen.

Koulutuksessa esitellään myös tapoja käyttää uudistuneita lajikortteja teeman mukaisissa laajemmissa yhteyksissä, kuten lajit osana ravintoverkkoa tai monimuotoista luontoympäristöä. Jokainen koulutukseen osallistuja saa Loikkaa ulkoluokkaan- kirjan, jossa esitellään ulkona opettamisen mahdollisuuksia ja myös monialaisia kokonaisuuksia ulko-opetusta hyödyntäen.

Tavoite

Tavoitteena on oppia sisällyttämään ulkona oppiminen osaksi monialaisen kokonaisuuden rakentamista. Tavoitteena on helpottaa monialaisen kokonaisuuden suunnittelua, etsiä jokaiselle sopivia keinoja oppilaiden osallistamiseen, MOK:n arviointiin ja reflektointiin.

Kenelle kurssi soveltuu

Esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstö

Sisältö

Koulutus sisältää 1,5 lähipäivää:
• 6.2.2020 klo 9-16
• 6.4.2020 klo 13-16
Ihmeellinen ihminen on osa Ulkoluokan ihmeet -koulutussarjaa, jonka jokaisessa koulutuksessa on kaksi koulutuspäivää. Ensimmäisessä koulutuspäivässä perehdytään ihmisen historiaan ja ihmisen vaikutusten monialaiseen opettamiseen toiminnallisesti ja ulko-opetusta hyödyntäen. Koulutuksessa suunnitellaan monialaisen kokonaisuuden rakentamista oppilaita osallistaen.
Toisessa koulutuspäivässä tarkastellaan enemmän monialaisen kokonaisuuden arviointia, MOK.n suunnittelua tiedonhaun kanavia käyttäen ja opitaan erilaisia toiminnallisia reflektoinnin menetelmiä, joita voi hyödyntää osana MOK:a.

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta, Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta opettajille.

Koulutuspaikka

Korkeasaari ZOO,
Mustikkamaanpolku 12, Helsinki

Kouluttaja

Sanna Koskinen on WWF Suomen ympärisökasvatuksen johtava asiantuntija. Hän on ympäristötieteiden filosofian tohtori ja taustaltaan lastentarhanopettaja. Sanna on perehtynyt erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseen.
Aulikki Laine kouluttanut Suomen ympäristöopisto Syklissä jo vuodesta 2012. Hän on koulutukseltaan biologian ja maantieteen opettaja. Aulikilla on pitkä kokemus ulkona opettamisesta, hän on opettanut vuosia luontokoulussa esi- ja perusopetuksen lapsia. Hän on myös oppikirjailija.

Lisätiedot

Aulikki Laine, aulikki.laine@sykli.fi, p-050-3526417