Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Ympäristökasvatuksen monet menetelmät "kertauskurssi" Syklistä valmistuneille ympäristökasvattajille

Loading Loading...

Ajankohta 2.10.2019 - 3.10.2019
Aika
Kesto 1 pv
Paikkakunta Virrat
Ilmoittautumisaika


Esittely

Nyt se tulee!!!!!!!!!!! KERTAUSKURSSI SYKLIN YMPÄRISTÖKASVATTAJILLE
Juuri Sinä olet tervetullut Syklin ympäristökasvattajien ”kertauskurssille” 2.10.2019 klo 8:30 - 3.10.2019 klo 16:00. Nuorisokeskus Marttiseen.

”Kertauskurssin” teema on ympäristökasvatuksen monet menetelmät. Ohjelma koostuu luennoista ja työpajoista, joista voit valita oman kohderyhmän ja kiinnostuksen mukaan mihin osallistut. Illalla on mahdollisuus saunomiseen ja vapaaseen yhdessäoloon sekä ideoiden ja kokemusten vaihtoon yhdessä muiden Syklistä valmistuneiden ympäristökasvattajien sekä Syklin nykyisten opiskelijoiden kanssa.

OHJELMA
KESKIVIIKKO 2.10.2019
08:30 Ilmoittautuminen ja tervetulokahvit
09:00 Luento
10:00 Ensimmäinen työpaja (2 h)
12:00 Lounas
13:00 Luento
14:30 Kahvitauko
15:00 Toinen työpaja (2 h)
17:00 Päivällinen
18:00 Vapaaehtoista iltaohjelmaa
20:00 Iltapala, yhdessäoloa ja sauna

TORSTAI 3.10.2019
8:00 Aamupala
9:00 Kolmas työpaja (1,5 h)
10:30 Neljäs työpaja (1,5 h)
12:00 Lounas
13:00 Luento
15:00 Ympäristökasvattajien KAHVIHETKI!
15:30 KOTIMATKALLE…


Tavoite

”Kertauskurssin” teema on ympäristökasvatuksen monet menetelmät. Ohjelma koostuu luennoista ja työpajoista, joista voit valita oman kohderyhmän ja kiinnostuksen mukaan mihin osallistut. Illalla on mahdollisuus saunomiseen ja vapaaseen yhdessäoloon sekä ideoiden ja kokemusten vaihtoon yhdessä muiden Syklistä valmistuneiden ympäristökasvattajien sekä Syklin nykyisten opiskelijoiden kanssa.

Sisältö


OHJELMA
TIISTAI 1.10.2019
20:00 Ilmoittautuminen kertauskurssille ja majoittuminen
21:00 Iltapala (6 €)
KESKIVIIKKO 2.10.2019
08:00 Aamupala (6,20 €) ja Ilmoittautuminen kertauskurssille keskiviikkona saapuville
9:00 Ympäristökasvattajien “Amazing Pace” (valmistuneille ympäristökasvattajille) ULKONA
Ympäristökasvattajan elämässä riittää vauhtia ja kierrettä kuin vuoristoradassa konsanaan. On siis jälleen ilo tavata kollegoita. Vaihtaa menestystarinoita ja kantapään kautta omaksuttuja kikkoja. Tarjota lempeästi liikettä ajatuksille ja jumituksille.
TAI
9:00 Luento Tarjanne-salissa: Merkittävät elämänkokemukset ja ympäristökasvatus
Sirpa Tani, maantieteen ja ympäristökasvatuksen professori, Helsingin Yliopisto
10:30 Ensimmäinen työpaja (1,5 h)
1. Merkittävät elämänkokemukset ja ympäristökasvatus (Sirpa Tani, Helsingin yliopisto) SISÄLLÄ
Tässä työpajassa keskustellaan ja jaetaan luennon herättämiä ajatuksia pienemmällä porukalla yhdessä ympäristökasvatuksen professori Sirpa Tanin kanssa!
2. Metsäeskarin kautta kouluun (Taru Lindgren) SISÄLLÄ
Työpajassa pääset kuulemaan käytännön esimerkkejä metsäeskaritoiminnasta sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä kun oppimisympäristönä on metsä. Millaisia kokemuksia ja valmiuksia lapsi saa erityisesti tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä sosiaalisten taitojen näkökulmasta, entäpä kun ryhmässä on tukea tarvitsevia lapsia, ja miksi lähtisit työntekijänä moiseen työympäristöön?
3. Kokemuksia kaupunkiviljelystä, osallisuudesta ja vahvasta vasu-yhteydestä (Marjo Pakkanen) SISÄLLÄ
Kaupunkiviljely on suppeasti tarkasteltuna kasvien kasvatusta ja sadonkorjuuta. Kaupunkiviljelyssä on kuitenkin kyse myös paljon muusta, kun sen oikein oivaltaa. Tervetuloa katsomaan ja kuulemaan lisää, sekä hakemaan iloa, innostusta ja ideoita! Nähtävillä myös kaupunkiviljelyinnostuksesta ja -kokemuksista syntynyt julkaisu.
4. Metsärepullinen ideoita ulko-opetukseen (Meri Elonheimo) ULKONA
Pajassa tutustut itse toimien ja kokien metsään Kuopion alakoulujen lainattavan Metsärepun yksinkertaisten välineiden ja ilmiöoppimista tukevien harjoitteiden avulla. Opitaan metsästä havainnoiden ja jakamalla tietoja. Mietitään yhdessä metsässä opitun merkitystä ja soveltamista omalle kohderyhmälle.
5. Monialaisen kokonaisuuden toteuttaminen ulko-opetuksessa (Ulla Myllyniemi) SISÄLLÄ JA ULKONA
Pajassa pohditaan erilaisia kokonaisuuksia ja lähtökohtia, mistä monialaisen kokonaisuuden voisi toteuttaa ulko-opetuksen keinoin. Pajassa tutustumme erilaisiin jo toteutettuihin monialaisiin kokonaisuuksiin ja ideoidaan yhdessä erilaisia tapoja lähestyä monialaisen kokonaisuuden rajaamista, suunnittelua ja toteuttamista. Pajan aikana muokkaamme yhden yhteisen monialaisen kokonaisuuden suunnitelman, jota voi lähteä ryhmänsä kanssa toteuttamaan.
6. Toiminnallista ilmastokasvatusta (Virpi Jussila) ULKONA
Ahdistaako ilmastonmuutos? Ovatko kiertotalous ja kierrätys sama asia? Miten näitä voi opettaa toiminnallisesti? Kiertotalous ja ilmastonmuutos ovat laajoja käsitteitä, joita lasten ja nuorten on hankala ymmärtää. Koulutuksessa saat konkreettisia vinkkejä vaikeiden ympäristöasioiden käsittelyyn. Kaikki tehtävät tehdään toiminnallisesti ulkona liikkuen. Muutetaan yhdessä negatiiviset ilmastonmuutos -aiheiset otsikot ja lievitetään ahdistusta!
7. Ihminen valintojen viidakossa - käyttäytymistaloustieteen oivallukset kasvattajan apuna (Satu Jovero) SISÄLLÄ
Ihminen tekee päivittäin tuhansia ja taas tuhansia valintoja. Valinnat ratkaisevat sen minkälaista elämää elämme ja minkälaisen jäljen jätämme. Mutta miksi järkevät ihmiset tekevät järjettömältä tuntuvia valintoja? Markkinoinnissa on jo pitkään osattu hyödyntää ihmisten käyttäytymiseen liittyviä tutkimustuloksia. Näistä havainnoista olisi apua myös meille kasvattajille.
8. Seikkailukasvatus -intro (Timo Haaksluoto) ULKONA
Tutustutaan seikkailukasvatukseen ja sen perusteisiin kokeilemalla itse alaköysiratoja tai puussa kiipeilyä. Otamme itse vastuuta toiminnastamme sekä oppimisestamme. Pohdimme kokemaamme sekä sitä, mitä se meille voi antaa työhömme ja omaankin elämäämme liittyen.
9. Kansalaishavainnointi ympäristökasvatuksessa -työpaja (Malva Green, Luonto-Liitto) SISÄLLÄ ja ULKONA
Kansalaishavainnointi (Citizen science) on nouseva trendi Suomessa ja maailmalla. Tutkijat saavat kansalaishavainnoinnin kautta käyttöönsä havaintoja lajien esiintymisestä ja ympäristön tilasta. Kansalaisille tarjoutuu mahdollisuus osallistua tieteellisen tutkimuksen tekoon, toimia ympäristön puolesta ja samalla viettää aikaa luonnossa sitä havainnoiden. Miten kansalaishavainnointia voi hyödyntää osana opetusta ja ympäristökasvatusta? Luonto-Liitolla on kaksi kansalaishavainnointiin kannustavaa kampanjaa Kevätseuranta ja Talviseuranta, jotka molemmat sopivat hyvin ympäristökasvattajan työkalupakkiin. Työpajassa tutustutaan kansalaishavainnoinnin menetelmiin, sovelluksiin ja materiaaleihin. Työpaja on suunnattu erityisesti aineenopettajille ja luokanopettajille.
10. Kansanlaulu ympäristökasvatuksessa (MMM, laulaja Virpi Sahi) ULKONA
Miten suomalainen kansanrunous puhuu luonnosta? Missä piilee laulun voima? Kuinka kansanlaulua voi hyödyntää ympäristökasvatuksessa? Kurssilla lauletaan aiheeseen sopivia kansanrunoja Suomen ja sukukansojemme sävelin osallistuvien kyvyn mukaan, pohditaan yhdessä tekstien ja sävelmien välittämiä viestejä ja kehitetään ideoita lauluesityksien tai -tuokioiden hyödyntämiseksi omassa työssä.
11. Saapasjaloin sammalen seassa (Silja Sarkkinen) ULKONA
Työpajan teemana ovat sanat, tunteet ja ympäristötunteet. Kehitämme luovuuttamme ja rohkaisemme toivoa sanataiteen keinoin. Leppoisan tarinoinnin lomassa pysähdymme kuuntelemaan itseämme ja toisia.
12. Children In Permaculture-Together! (Gaye Amus) ULKONA
Have you heard of permaculture before or are you interested on how permaculture can be embedded into education? In this workshop you will be introduced to Children In Permaculture and will play together. "Together" is the keyword and the aim is to inspire those who are interested in outdoor learning and people working with children aged 3-12 years such as school, nursery and kindergarten teachers as well as parents and grandparents. The new published book "Earth Care,People Care and Fair Share in Education: The Children in Permaculture Manual https://www.permaculture.org.uk/books/children-in-permaculture-manual is also available during the workshop. Työpaja toteutetaan kokonaan englanniksi ja siihen osallistuu opettajia ja varhaiskasvattajia Euroopasta.
12:00 Lounas (8,35 €)
13:00 Luento liikuntasalissa: Kokemuksellinen oppiminen, ympäristökasvatus ja muutos
Arto Tiihonen, Outward Bound Finland
Luennossa esittelen käyttämämme kokemuksellisuuskäsitteet mahdollisimman konkreettisesti yrittäen soveltaa niitä ympäristökasvatukseen. Muutosta käsittelen sekä oppijoiden muutoksen että vähän laajemmankin muutoksen näkökulmasta.
tai
13:00 Luento Tarjanne-salissa: Osallistavan ympäristökasvatuksen aakkoset
Essi Aarnio-Linnanvuori, ympäristökasvattaja asiantuntija, WWF
14:30 Kahvitauko


15:00 Toinen työpaja (2 h)
1. Elämää pinnan alla (Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF) ULKONA
Vesi on kiehtova oppimisen ja tutkimuksen kohde. Miten veden elämään tutustutaan monialaisesti ja toiminnallisesti? Työpajassa lähdetään tutkimusretkelle rantaan, pohditaan vesiteemaisen, monialaisen opetuksen toteuttamista sekä tutustutaan WWF:n monipuolisiin vesiaiheisiin opetusmateriaaleihin, kuten mobiilioppimateriaaleihin Suuri rantaseikkailu ja Vesistömysteeri.
2. Pieniä leikkiseikkailuja tutussa ympäristössä (Arto Tiihonen, Outward Bound)
Työpajassa ideanani on ohjata osallistujia käyttämään kokemuskäsitteitä, mutta myös leikin periaatteita lähimetsässä tai muussa ympäristössä tapahtuvassa opetuksessa.
3. Ulkona oppimista alkuopetuksessa (Ulla Myllyniemi) ULKONA
Pajassa käydään läpi ulko-opetuksen pedagogiikkaa: muunnetaan opsiin kirjoitettuja asioita toiminnalliseksi ulko-opetukseksi, saadaan ja kokeillaan käytännön vinkkejä eri oppiaineisiin alkuopetuksen näkökulmasta. Käytännön kokeilujen myötä syvennymme myös erilaisiin yhteistyökuvioihin, jotka helpottavat ulko-opetusta (samanaikaisopetus, yhteistyö rinnakkaisluokan tai esiopetuksen kanssa). Näistä kuullaan myös omakohtaisia kokemuksia ja jaetaan vinkkejä.
4. Ilmastoahdistuksen kohtaaminen draaman keinoin (Anna Lehtonen) SISÄLLÄ
Miten puhua ilmastonmuutoksesta lapsille tai käsitellä aihetta nuorten kanssa? Miten kohdata erilaisten ihmisten ilmastoahdistus? Ilmastonmuutokseen suhtautumistapoja tarkastellaan ryhmässä luotavan prosessidraaman keinoin.
5. Lasten maapalloretki -työpaja varhaiskasvattajille (Jaana Hiltunen) SISÄLLÄ
Lasten maapalloretki - Päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään on toimintamalli ja materiaali varhaiskasvattajille. Materiaalissa Pipsa Pöllö ja muut eläinoppaat johdattavat päiväkodin lapsia ja aikuisia kohti kestävämpää elämäntapaa. Tässä työpajassa pääset tutustumaan Lasten maapalloretkeen ja sen soveltamiseen omassa työssäsi.
6. Aarteita etsimässä - Luonnon monimuotoisuus opetuksessa (Sinikka Kunttu, FEE Suomi) ULKONA
Työpajaan osallistuva saa pedagogista sisältötietoa luonnon monimuotoisuudesta ja sen tilasta sekä työkaluja monialaisen ja toiminnallisen opetuksen toteuttamiseen aiheesta. Työpajassa harjoitellaan myös luonnon muotoisuuden havainnointia toiminnallisesti. Sopii erityisesti esiopetuksen ja perusopetuksen parissa työskenteleville.
7. Pienten lasten Agenda 2030 -työpaja (Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus) SISÄLLÄ
Työpajan aiheena on varhaiskasvatusikäisille suunnattu Palloässät-materiaali, joka käsittelee kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita. Materiaali jakautuu teemoihin Yhteistyö ja kumppanuus, Vastuullinen kulutus, Ilmastoteot, Vedenalainen elämä, Maanpäällinen elämä sekä Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Agenda 2030:n tavoitteet koskevat myös pieniä lapsia. Jotkut suurista haasteista ovat kuitenkin isoja ja olemme halunneet löytää lapsen kokoiset lähestymistavat tavoitteisiin. Pajassa tutustutaan lapsille suunnatun peliportaalin sekä kasvattajan tukimateriaalin. Palloässät tutustuttaa lapsen leikin, tarinoiden, laulujen, videoiden, pelien ja sankaritehtävien kautta hyvän tekemisen maailmaan ja inspiroi lasta ryhtymään itsekin Palloässä-sankariksi. Materiaalin on maksuttomasti kaikkien käytössä ja sen on tuottanut Ympäristökoulu Polku Ympäristöministeriön tuella.
8. Vesivoiman luonto -työpaja (Virpi Sahi, SLL/EKOenergia) SISÄLLÄ JA ULKONA Rantasauna
Vesivoima on uusiutuvaa, mutta ei luonnon kannalta haitatonta energiaa. Tutustutaan luonnontilaiseen, rakennettuun ja kunnostettuun jokeen. Rakennetaan rannalle oma kuvitteellinen vesistö ohjaajan tuomista ja luonnosta löytyvistä materiaaleista. Työpaja perustuu keväällä 2018 julkaistuun vesivoimanluonto.fi -sivustoon.
9. Lapset Permakultuurissa -Yhdessä! (Gaye Amus) ULKONA
Oletteko kuulleet permakulttuurista aikaisemmin tai kiinnostuneet permakultuurin soveltamista kasvatuksessa? Työpajassa tutustumme Lapset Permakultuurissa aiheeseen ja leikkimme yhdessä. "Yhdessä" on avainsana ja tarkoituksena on inspiroida ulkona oppimisen parissa työskenteleviä, niistä kiinnostuneita opettajia, kasvattajia sekä 3-12 vuotiaiden lasten kanssa toimivia, vanhempia ja isovanhempia. Työpajassa on mahdollisuus myös tutustua uuteen kirjaan "Huolenpito maapallosta, ihmisistä ja reilu jako kasvatuksessa: Lapset Permakulttuurissa Käsikirja" https://www.permaculture.org.uk/books/children-in-permaculture-manual
10. RADIKAALI TOIVO yläkoulussa?! (Sanni Virtanen) SISÄLLÄ
Vantaan Korsossa on päätetty katsoa ilmastokriisiä rohkeasti silmiin ja tehdä asialle jotain! Ruusuvuoren koulussa on suunnitteilla täysin uudenlainen valinnaisainepaketti, joka koskettaa jokaista koulun oppilasta. Mutta miten ilmastokasvatus mahtuu yläkoulun arkeen ja rakenteisiin niin, että opettajakuntakin intoutuu ja muutos on mahdollinen? Tarjolla tulevaisuuden suunnitelmia ja esimerkkejä jo toteutuneista projekteista. Meillä uskotaan siihen, että paremman maailman rakentaminen yhdessä toisten kanssa on paitsi jokaisen sisällä asuva tarve myös mahdollisuus oppia ja tulla onnelliseksi. Tule mukaan unelmoimaan, keskustelemaan ja kuulemaan miltä maailma näyttää yläkoulusta katsottuna.
11. Seikkailukasvatus -intro (Timo Haaksluoto) ULKONA
Tutustutaan seikkailukasvatukseen ja sen perusteisiin kokeilemalla itse alaköysiratoja ja puussa kiipeilyä. Otamme itse vastuuta toiminnastamme sekä oppimisestamme. Pohdimme kokemaamme sekä sitä, mitä se meille voi antaa työhömme ja omaankin elämäämme liittyen.
17:00 Vapaata oleilua!
18:00 YMPÄRISTÖKASVATTAJIEN JUHLAILLALLINEN ULKONA (Illalliskortti 25 €)
Menu: Kuhaa, kasviksia ja jälkiruokaa päreeltä tarjoiltuna
Ohjelma: Verkostoitumista ja kohtaamisia - paikalla kaikkien alojen asiantuntija
stand-up koomikko Irmeli Kuuskajaskari-Venuutti!
Pukukoodi: Säänmukaiset varusteet
20:00 Vihta-saunat lämpimänä naisille ja Lomasaaren rantasauna miehille.
Iltapalaa (6 €) tarjolla Marttisen Antintalon ravintolassa ja letunpaistoa grillikatoksella.
TORSTAI 3.10.2019
8:00 Aamupala (6,20 €)
09:00 Kolmas työpaja (1,5 h tai 3 h)
1. Toivon retkikunta Silja Sarkkinen SISÄLLÄ ja ULKONA 3 h
Kolmituntisen draamatyöskentelyn tavoitteena on käsitellä ilmastonmuutoksen aiheuttamia tunteita ja tavoitella aktiivisen toivon tilaa. Samalla saadaan myös makupala draamatyöskentelystä. Lähtökohtana prosessidraamassa on tarina Toivosta, joka on väsynyt taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Häntä kuitenkin tarvitaan, joten vanha ystävä kokoaa Toivon retkikunnan noutamaan Toivon / toivon takaisin.
2. Hyvinvointia ulkoluokasta (Virpi Jussila) ULKONA 3 h
Luonto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia niin kasvattajien kuin lastenkin hyvinvoinnin edistämiseen ja luontosuhteen vahvistamiseen osana arjen toimintoja. Koulutus tarjoaa runsaasti toiminnallisia vinkkejä ulkoluokan hyödyntämiseen monipuolisina rauhoittumisen, luonto- ja liikuntaelämysten sekä oppimisen paikkoina. Koulutuksessa avataan luonnossa toimimisen etuja eri näkökulmista.
3. Ryhmän luovuus ja ideat käyttöön draaman menetelmillä (Anna Lehtonen) SISÄLLÄ JA ULKONA 3 h
Miten voin aktivoida osallistujia draamakasvatuksen menetelmillä ja kanavoida ryhmän luovuus yhteiseen prosessiin? Työpajassa tutustutaan Ideasta esitykseen - työtapaan, joka soveltuu hyvin monialaiseen opetukseen ja ilmiöoppimiseen. Työpajassa työskennellään ryhmälähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti. Keho ja mieli, tunteet ja ajatukset valjastetaan yhteiseen luovaan oppimisprosessiin, johon kukin saa osallistua omalla itselle sopivalla tavallaan ja tasollaan. Tilaa annetaan omalle pohdinnalle ja ajatusten jakamiselle. Luova yhteistyö on voimauttavaa!
4. Pieniä leikkiseikkailuja tutussa ympäristössä (Arto Tiihonen, Outward Bound) ULKONA 3 h
Työpajassa ideanani on ohjata osallistujia käyttämään kokemuskäsitteitä, mutta myös leikin periaatteita lähimetsässä tai muussa ympäristössä tapahtuvassa opetuksessa. Työpaja soveltuu erityisesti varhaiskasvattajille ja luokanopettajille.
5. Circula -kiertotalous ja yrittäjyyspaja (Satu Jovero) SISÄLLÄ 3 h
Kiertotalous on uusi, paljon kiinnostusta herättänyt ajattelumalli, jossa yritykset luovat liiketoimintaa ja yhteiskunta parantaa hyvinvointia ilman luonnonvarojen ylikulutusta. Syklin ja NY:n kehittämässä pelillisessä työpajassa kiertotalouteen tutustutaan erityisesti yritysten ja liiketoiminnan näkökulmasta, mutta voit hyvin soveltaa oppimaasi myös kuluttamiseen ja ympäristökasvatukseen.
Työpajassa tutustutaan CIRCULA kiertotalouspelin aineistoon tiimeissä pelaamalla. Pelin aikana haetaan yritysideoita, jotka eivät perustu raaka-aineiden kuluttamiseen, vaan niiden säästämiseen ja hyödyntämiseen kekseliäästi. Yritysidea voi liittyä johonkin kestävän kehityksen osa-alueeseen tai vaikka kaikkiin: ratkaista sosiaalisia ongelmia, parantaa ympäristön tilaa ja luoda kestävää liiketoimintaa ja työpaikkoja. Peliä voi käyttää etenkin lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, mutta myös peruskoulun yläluokilla. Työpaja on kehitetty Sitran rahoituksella.
6. Adventure Education -intro in English (Timo Haaksluoto) SISÄLLÄ ja ULKONA
Tutustutaan seikkailukasvatukseen ja sen perusteisiin kokeilemalla itse alaköysiratoja ja puussa kiipeilyä. Otamme itse vastuuta toiminnastamme sekä oppimisestamme. Pohdimme kokemaamme sekä sitä, mitä se meille voi antaa työhömme ja omaankin elämäämme liittyen. Työpaja toteutetaan kokonaan englanniksi ja siihen osallistuu opettajia ja varhaiskasvattajia Euroopasta.
7. Lähiympäristön aarteita (Jaana Hiltunen) ULKONA 1,5 h
Työpajassa tutkitaan lähiympäristöä, rakennettua ja luonnon ympäristöä. Tutkimusretkellä tehdään havaintoja kaikilla aisteilla, piirretään karttaa ja etsitään aarteita. Tarkoituksena on herätä tarkastelemaan lähiympäristöä uudesta näkökulmasta. Työpaja on suunnattu luokanopettajille.
8. Opettavaisia metsäleikkejä (Aulikki Laine) ULKONA 1,5 h
Tunne tukee tiedollista oppimista. Leikkien avulla oppii monia asioita ja vieläpä hauskasti. Pajassa tutustutaan metsässä leikittäviin leikkeihin, joiden avulla voi syventää tuntemustaan luonnosta. Paja pidetään ulkona itse toimien ja pajalaiset saavat kaikkien harjoitusten kuvaukset. Työpaja sopii varhaiskasvattajille, luokanopettajille ja muille ulkona oppimisesta kiinnostuneille.
9. Bongaa pöllö! (Marjo Pakkanen, ympäristökasvatusasiantuntija) ULKONA 1,5 h
Miksi metsä on hiljainen? Toiminnallinen, elämyksellinen ja opettavainen matka pikkupöllön kanssa syksyyn ja luonnon kiertokulkuun. Kokonaisuus ja sisältö pohjautuvat vasuun ja toteutuksessa hyödynnetään monipuolisesti mm. eri oppimisen alueita. Työpaja soveltuu erityisesti varhaiskasvattajille.
10. Vihreä lippu -työpaja (Iitu Kiminki, FEE Suomi) SISÄLLÄ 1,5 h
Vihreä lippu on kouluille ja päiväkodeille soveltuva kestävän kehityksen ohjelma ja kansainvälinen ympäristösertifikaatti. Tule mukaan tutustumaan Vihreä lippu -toimintaan hauskasti ja käytännönläheisesti! Työpaja on suunnattu uusille Vihreä lippu -toiminnasta kiinnostuneille tai Vihreä lippu -toiminnassa vasta hiljattain aloittaneille
11. Luonnossa kotonaan -työpaja (Anna Anttonen, Suomen Latu) SISÄLLÄ ja ULKONA 1,5 h
Luonnossa kotonaan on ulkoilmaelämää säällä kuin säällä, ympäri vuoden. Toiminnassa korostuvat leikki ja luonnossa liikkuminen, kiireetön yhdessäolo ja yhdessä tekeminen. Luonnossa kotonaan on Suomen Ladun koordinoima toimintamuoto, joka keskittyy varhaiskasvatuksessa ja koululaisten iltapäivätoiminnassa toteutettavaan luontoliikuntaan sekä luonto- ja ympäristökasvatukseen. Paja sisältää Luonnossa kotonaan -toiminnan esittelyn sisällä (30 min) ja ulkoilutuokion (60 min), josta saat vinkkejä lasten luontotoimintaan.
12. Ympäristökasvattaja vaikuttajana (Virpi Sahi, Suomen luonnonsuojeluliitto) SISÄLLÄ 1,5 h
Vaikuttaako ympäristökasvattajan työ vain ihmisten pään sisässä, vai ulottuuko vaikutus maailman tilaan? Missä ovat vaikuttamisen paikat? Mitä lisäarvoa ympäristökasvattajan osaaminen tuo vaikuttamistyöhön? Työpaja koostuu alustuksesta ja keskustelusta.
10:30 Neljäs työpaja (1,5 h)
1. Lajintuntemuksen opettaminen toiminnallisesti (Aulikki Laine) ULKONA 1,5 h
Lajintuntemusko tylsää ja vaikeaa? Lajeja voi oppia leikkien avulla ja yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Pajassa tutustutaan lajintuntemusta opettaviin leikkeihin sekä yksinkertaisiin konsteihin luokitella eläimiä ja kasveja ilman paineita jokaisen nimen tuntemisesta. Paja pidetään ulkona itse toimien ja pajalaiset saavat kaikkien harjoitusten kuvaukset.
2. Kestävän elämäntavan oppimista ulkoleikkien avulla (Ympäristökoulu Polku) ULKONA 1,5 h
Työpajassa käydään läpi alakouluikäisille sopivia ulkopelejä ja leikkejä, joita voi käyttää apuna kestävän elämäntavan opettamisessa. Itse tekemällä oppii parhaiten, eli varaa mukaan leikkimieltä ja säänmukaiset ulkoiluvarusteet. Ohjelmassa on mm. ympäristön säästäjän matikkapeli, sammakoiden saastuneiden lammikot -leikki sekä erilaisia lajitteluteemaisia leikkejä.
3. Vihreä lippu -osallistujien kokemustenvaihto -työpaja (Iitu Kiminki, FEE Suomi) SISÄLLÄ 1,5 h
Vihreä lippu on kouluille ja päiväkodeille soveltuva kestävän kehityksen ohjelma ja kansainvälinen ympäristösertifikaatti. Tule mukaan työpajaan jakamaan kokemuksia, ideoita ja hyviä käytäntöjä Vihreä lippu -toiminnasta muiden ohjelman osallistujien kanssa! Työpaja on suunnattu Vihreä lippu -toiminnassa mukana oleville.
4. Paluu juurille - Voimaa luonnosta (Jaana Hiltunen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu) ULKONA 1,5 h
Lähdetään löytöretkelle luontoon, syvennetään luontoyhteyttä ja saadaan voimaa luonnosta. Luodaan oma voimapaikka ja etsitään oma elementti. Tehdään luontoyhteysharjoituksia yksin, pareittain ja pienryhmissä.
5. Muumien retkeilykoulu -työpaja (Anna Anttonen, Suomen Latu) SISÄLLÄ ja ULKONA 1,5 h
Suomen Ladun Muumien retkeilykoulussa opitaan luonnossa liikkumisen ja retkeilyn taitoja hauskasti tarinoiden ja leikkien avulla. Paja sisältää lyhyen toiminnan esittelyn sisällä ja käytännön vinkkejä ja harjoitteita ulkona. Työpaja soveltuu erityisesti varhaiskasvattajille.
12:00 Lounas (8,35 €)
13:00 Luento liikuntasalissa: Ekologisen kestävyyden laajenemisen mahdollisuudet
Niina Mykrä, Tampereen yliopisto
Monesti ympäristökasvatusta katsellaan yksilön näkökulmasta: Minkälaisia asioita ympäristökasvattajan pitää tehdä, että vaikutuspiirissä olevat oppisivat kestävän tulevaisuuden tietoja ja taitoja. Ympäristökasvatusta voi ajatella laajemmin toimintana, jonka tuloksena on toivottavasti oppimisen kautta saavutettava kestävä tulevaisuus. Se ei ole vain kahden kauppaa ympäristökasvattajan ja yleisön välillä, vaan toimintaan vaikuttaa olennaisesti monenlaiset tekijät, jotka liittyvät sääntöihin ja työnjakoon, käytössä oleviin välineisiin, koko yhteisöön ja vuorovaikutukseen eri yhteisöjen välillä. Tässä keskusteluun aktivoivassa luennossa Niina Mykrä esittelee väitöstutkimuksensa tuloksia, ja ehdottaa askelia, joilla ekologisen kestävyyden sfääriä voidaan laajentaa päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikoilla.
14:00 Oivallusten onkimista ja helmien heittelyä
Kuinka seikkailla helmenkalastajana ympäristökasvatuksen yhä laajenevalla valtamerellä?
Mitä ajatuksia ja tavoitteita otat mukaasi? Ajatuksia omaan jaksamiseen ja selviytymiseen?
Ensiapua ja iloa arjen tilanteisiin? Kiintopisteitä ulapan ylitykseen?
15:00 Ympäristökasvattajien yhteinen KAHVIHETKI!
16:00 KOTIMATKALLE…

Hinta

”Kertauskurssin hinta Syklistä valmistuneille ympäristökasvattajille on vain 100 €. Kurssimaksun laskuttaa SYKLI. Majoitus 20€/yö ja lisäksi jokainen maksaa itse ruuat koulutuksen ajalta. Voit tulla majoittumaan Marttiseen jo keskiviikkona 1.10. Majoitus ja ruoka maksetaan Marttisen kassalle kurssin aikana.

Koulutuspaikka

Nuorisokeskus Marttinen
Herrasentie 16
34800 Virrat

Lisätiedot

MITÄ MUKAAN
Voit alkaa jo pakkaamaan säänmukaiset ulkovaatteet ja kengät (olemme ulkona myös sateella), lakanat ja pyyheliinan, halua kehittyä ympäristökasvattajana, hitusen seikkailuhenkeä ja iloisen mielen!
Hammasharjankin saa halutessaan ottaa mukaan ja tahnan, saippuan, shampoon, yöasun, uikkarin, pyyheliinan, herkkuja, unilelun, korvatulpat, otsalampun, kirjan, housuja, paitoja, sukkia, alusvaatteita jne...